WELCOMETuesday, February 8, 2011

Tazkirah hari ini..

Tidakkah engkau tahu bahawa kepada Allah lah bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung yang mengembangkan sayapnya. Masing-masing sungguh mengetahui berdoa dan bertasbig. Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan.   (Ayat 41, Surah An-Nur)

No comments: