WELCOMEThursday, March 31, 2011

Tazkirah Jumaat...

Allah ada 3000 nama. 1000 nama diketahui oleh para malaikat sahaja, lagi 1000 nama di ketahui oleh para nabi sahaja, 300 nama di tulis dalam kitab taurat, 300 ditulis didalam kitab zabur dan 300 lagi di tulis dalam kitab injil. 99 nama lagi umat Islam mengenalinya dengan asma al Husna. 1 nama lagi hanya Allah sahaja yang tahu. Tetapi, apabila kita mengucapkan Bismillahirrahmanirahim... sama macam kita mengucapkan 3000 nama sekali gus.

No comments: