WELCOMEMonday, August 11, 2008

SAINSPERTANIAN

PERTANIAN DI MALAYSIA
Kepentingan pertanian
• Nyatakan empat kepentingan pertanian kepada negara.
Tanaman & ternakan
• Nyatakan kawasan penanaman utama tanaman dan ternakan berikut :
(a) Getah
(b) Kelapa sawit
(c) Padi
(d) Sayuran
(e) Koko
(f) ayam
(g) Khinzir
• Terangkan secara ringkas empat faktor yang mempengaruhi taburan tanaman
dan ternakan di Malaysia.
Trend pertanian
• Nyatakan trend pertanian di Malaysia.
• Jelaskan empat trend pertanian di Malaysia.
Isu pertanian
• Nyatakan isu pertanian di Malaysia.
• Jelaskan secara ringkas isu pertanian di Malaysia
Institusi pertanian
• Nyatakan peranan institusi pertanian berikut :
(a) PORIM
(b) BPM (agrobank)
(c) FAMA
(d) JPS
(e) MARDI
(f) JP
(g) JPH
(h)LPP
• Huraikan secara ringkas peranan institusi kerajaan dan swasta dalam pembangunan pertanian.